Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ny dato årsmøte Bergens Tennisklubb, 13/8 kl 18.00

ÅRSMØTE I
BERGENS TENNISKLUBB
TORSDAG 13. August 2020 KL 18:00

 

INNSPORT ARENA BØNES

 

Til behandling foreligger

 

1.    Godkjenning av møteinnkalling, valg av referent og signaturer

2.    Styrets beretning

3.    Årsregnskap 2019 med revisor beretning

4.    Fastsettelse av medlemskontingent 2020

5.    Budsjett 2020

6.    Innkomme saker

7.    Valg ( Alle medlemmer over 15 har stemmerett)

8.    Styrets forslag om ny logo for BTK  forslag i et eget side Klikk denne lenke NY LOGO

–  Vi beklagar felskriv “Bergen Tennisklubb” i Lenke ovan (NY LOGO), det ska vara Bergens Tennisklubb och handlar alltså inte om ett namnbyte!

Saker som ønskes behandles under punktet innkomne saker, må leveres BTK’s kontor pr. E-post btk@bergentennis.no seinest tirsdag 30 Juli.

Regnskap, budsjett og sakspapirer vi være tilgjengelig på kontoret.

Styret BTK, 2/6 2020

 

 

ÅRSMØTE I
BERGENS TENNISKLUBB
TORSDAG 13. August 2020 KL 18:00

 

INNSPORT ARENA BØNES

 

Til behandling foreligger

 

1.    Godkjenning av møteinnkalling, valg av referent og signaturer

2.    Styrets beretning

3.    Årsregnskap 2019 med revisor beretning

4.    Fastsettelse av medlemskontingent 2020

5.    Budsjett 2020

6.    Innkomme saker

7.    Valg ( Alle medlemmer over 15 har stemmerett)

8.    Styrets forslag om ny logo for BTK  forslag i et eget side Klikk denne lenke NY LOGO

–  Vi beklagar felskriv “Bergen Tennisklubb” i Lenke ovan (NY LOGO), det ska vara Bergens Tennisklubb och handlar alltså inte om ett namnbyte!

Saker som ønskes behandles under punktet innkomne saker, må leveres BTK’s kontor pr. E-post btk@bergentennis.no seinest tirsdag 30 Juli.

Regnskap, budsjett og sakspapirer vi være tilgjengelig på kontoret.

Styret BTK, 2/6 2020