Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering
av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre
publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å
bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.
Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha
særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få
uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en
god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte
kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må
samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til
erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.
Idrettsforbundets retningslinjer:

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og
fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema
brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og
film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
foreldrenes ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn
og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt
navn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes
til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede
grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er
passordbeskyttet.

6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering
av bilder og film kjent i idrettslaget.