Styret i Bergens Tennisklubb 

  • 2020-2021
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg
Styreleder Jan Egil Ytrearne 
Nestleder Sondre Hope Hadler-Jacobsen 
Styremedlem Claus Gundersen
Styremedlem Montserrat Telseth
Styremedlem Gunn Berit Walberg
   
   
Varamedlem Martin Sælensminde
Varamedlem Jonathan Raa
Varamedlem Victor Paulsen
   
   
   
 
  • 2019-2020
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg
Styreleder Jan Egil Ytrearne 
Nestleder Sondre Hope Hadler-Jacobsen 
Styremedlem Claus Gundersen
Styremedlem Maria Brubæk Bua
Styremedlem Elin Årstad Hultgren Hole
   
   
Varamedlem Martin Sælensminde
Varamedlem Jonathan Raa
   
   
   
   

 

  • 2018-2019
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg (f 1987)
Styrets leder Terje Sørensen (f 1945)
Nestleder Torunn Hauge Henrikssen (f 1949)
Styremedlem Jan Egil Ytrearne (f 1947)
Styremedlem Stephane Runge
Styremedlem Ingeborg Brønstad
Styremedlem Elin Årstad Hultgren Hole
Styremedlem Sondre Hope Hadler-Jacobsen (f 1986)
Varamedlem Maria Brubæk Bua
Varamedlem Alexander Raa
Revisor Nils Chr. Ellingsen
   
   
   

 

  • 2017-2018
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg (f 1987)
Styrets leder Terje Sørensen (f 1945)
Nestleder Sondre Hope Hadler-Jacobsen (f 1986)
Styremedlem Christian Odd Bernt (f 1948)
Styremedlem Morten Rygh (f 1973)
Styremedlem Torunn Hauge Henrikssen (f 1949)
Styremedlem Per Rafael Myklebust (f 1953)
Styremedlem Ingeborg Brønstad (f 1972)
Varamedlem Ole Andreas Olsen (f 1947)
Varamedlem Jan Egil Ytrearne (f 1947)
   

 

 

5155 Bønes
Bergen Tennisklubb Fjellsdalen 9
Book a program today!
Call us on 99 29 88 99