Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Styret i Bergens Tennisklubb 

2024-

Daglig leder Jesper Mattias Rosberg
   
Styreleder Jostein Lie Sand
Nestleder Frode Guribye
Styremedlem Erik Blauuw
Styremedlem Siw Rygh
Styremedlem Sangeeta Roopan
   
   
Varamedlem William Jarland
Varamedlem Victor Paulsen
Varamedlem Helen Riise Sand
   
   
Kontrollutvalget  
  Ann Kristin Bondevik
  Henning Simonsen
  Terje Sørensen
   
Valgkomite  
   
  Jan Egil Ytrearne
  Sondre Hassler Jacobsen
   

 

 

 

  • 2022

Styrets leder:

Erik Blaauw

Styremedlem:

Helen Riise Sand

Varamedlem:

William Jarland

Jonathan Raa

Victor Paulsen

 

  • 2020-2021
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg
Styreleder Jan Egil Ytrearne 
Nestleder Sondre Hope Hadler-Jacobsen 
Styremedlem Claus Gundersen
Styremedlem Montserrat Telseth
Styremedlem Gunn Berit Walberg
   
   
Varamedlem Martin Sælensminde
Varamedlem Jonathan Raa
Varamedlem Victor Paulsen
   
   
   
 
  • 2019-2020
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg
Styreleder Jan Egil Ytrearne 
Nestleder Sondre Hope Hadler-Jacobsen 
Styremedlem Claus Gundersen
Styremedlem Maria Brubæk Bua
Styremedlem Elin Årstad Hultgren Hole
   
   
Varamedlem Martin Sælensminde
Varamedlem Jonathan Raa
   
   
   
   

 

  • 2018-2019
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg (f 1987)
Styrets leder Terje Sørensen (f 1945)
Nestleder Torunn Hauge Henrikssen (f 1949)
Styremedlem Jan Egil Ytrearne (f 1947)
Styremedlem Stephane Runge
Styremedlem Ingeborg Brønstad
Styremedlem Elin Årstad Hultgren Hole
Styremedlem Sondre Hope Hadler-Jacobsen (f 1986)
Varamedlem Maria Brubæk Bua
Varamedlem Alexander Raa
Revisor Nils Chr. Ellingsen
   
   
   

 

  • 2017-2018
Daglig leder Jesper Mattias Rosberg (f 1987)
Styrets leder Terje Sørensen (f 1945)
Nestleder Sondre Hope Hadler-Jacobsen (f 1986)
Styremedlem Christian Odd Bernt (f 1948)
Styremedlem Morten Rygh (f 1973)
Styremedlem Torunn Hauge Henrikssen (f 1949)
Styremedlem Per Rafael Myklebust (f 1953)
Styremedlem Ingeborg Brønstad (f 1972)
Varamedlem Ole Andreas Olsen (f 1947)
Varamedlem Jan Egil Ytrearne (f 1947)