Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Årsmøte 2020

 

 

Årsmøte i
Bergens Tennisklubb
Onsdag 25. mars 2020 kl 18:00

 

Innsport Arena Bønes

 

Til behandling foreligger

 

1.    Godkjenning av møteinnkalling, valg av referent og signaturer

2.    Styrets beretning

3.    Årsregnskap 2019 med revisor beretning

4.    Fastsettelse av medlemskontingent 2020

5.    Budsjett 2020

6.    Innkomme saker

7.    Valg ( Alle medlemmer over 15 har stemmerett)

8.    Styrets forslag om ny logo for BTK  forslag i et eget side Klikk denne lenke NY LOGO

Saker som ønskes behandles under punktet innkomne saker, må leveres BTK’s kontor pr. E-post btk@bergentennis.no seinest tirsdag 10 mars.

Regnskap, budsjett og sakspapirer vi være tilgjengelig på kontoret en uke før møte.

Styret BTK, 24 februar 2020