Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gjeldende smittevernregler for Bergen Kommune

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen

Informasjon om Korona-viruset (Covid19) NTF

SISTE – Oppdatert 14.04.2021 kl 14:00

16.april innfører regjeringen første trinn av gjenåpningen av samfunnet i deler av landet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/

Det er åpning for lokale arrangementer i områder med lavt smittetrykk. Se utfyllende info her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Vi minner igjen om at det flere steder er strengere tiltak lokalt enn nasjonalt. Husk at det alltid er den strengeste regelen som må følges.

 

TIDLIGERE – Oppdatert 08.04.2021 kl 23:00

NTF sendte tidligere i dag ut skrivet nederst i høyre fane på denne siden Egentrening helsedirektoratet april 2021 til ledere i tennis- og padelklubber i Norge. Skrivet gjelder en avklaring fra Helsedirektoratet vedrørende egentrening for tennis.

TIDLIGERE – Oppdatert 07.04.2021 kl 15:15

Regjeringen har i dag laget en tentativ trinnvis plan for gjenåpningen av samfunnet. Planen inkluderer idrett og innebærer følgende hovedpunkter:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/


TIDLIGERE – Oppdatert 24.03.2021 kl 16:50

Idretts- og fritidsaktiviteter

De nye nasjonale rstriksjonene inkluderer forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Toppidrettsutøvere kan likevel trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt. 

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

NB! Det kan være lokale/regionale tiltak som er strengere enn de nasjonale og da skal disse naturligvis følges.

 

TIDLIGERE – Oppdatert 18.03.2021 kl 22.30

Til alle tennis- og padelklubber i Oslo og Viken

Denne uken har det blitt innført kraftige lokale og regionale tiltak for klubbene i Oslo og Viken. Vi må tilbake et helt år for å finne strengere tiltak. Dette er ekstra krevende for Oslo beboerne som i praksis har hatt sosial nedstengning siden begynnelsen av november 2020.

Med virkning fra tirsdag 16. mars innførte regjeringen tiltaksnivå A i hele Viken. Dette nivået setter en stopper for all innendørsaktivitet, også for topp- og proffspillere i Viken.

Tiltaksnivå A er nasjonale regler og nedfelt i Covid-19 forskriften:

  • 16g Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Årsaken til de strenge tiltakene i Oslo og Viken skyldes rekordhøyt smittenivå uten kontroll på smitteveiene. Slik situasjonen er nå, er det derfor ikke aktuelt for NTF å søke om dispensasjoner eller unntak.  Å få til endringer i forskrifter er en krevende øvelse og heller ikke ønskelig. NTF ber nå alle klubbene om å være med på den siste etappen av dugnadsløpet.

En tredje smittebølge har konsekvenser

Viken har nå strengere tiltak enn Oslo. Dette skyldes at det nå er innført nasjonale regler og tiltaksnivå A.  Oslobeboerne lever fortsatt under svært strenge tiltak og restriksjoner. Vi må faktisk tilbake til starten av pandemien for å finne strengere tiltak.

Regjeringen ser foreløpig ingen grunn til å innføre tiltaksnivå A i Oslo, men det er overveiende sannsynlighet for at dette vil innføres dersom smitten ikke avtar.  NTF oppfordrer klubbene til å forholde seg til kommunenes anbefalinger og regler.

Merk også at ny forskrift i Viken medfører at medlemmer i Oslos idrettslag, med bostedsadresse i Viken, ikke tillates å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet. Det er heller ikke tillatt for Oslos innbyggere å delta i idrettsaktivitet i Viken.

Eliteserieklubber i fotball, har påpekt at det oppleves urettferdig at Osloidrettens toppidrettsutøvere får utøve sin idrett, mens Viken har forbud. Norges Fotballforbund har bedt om en opphevelse av treningsnekten. Saken ender nok på bordet til Kulturdepartementet i løpet av kort tid. Dersom fotballen vinner frem, vil dette i så fall gjelde alle idretter i Viken.

Vårdugnad

Vi vet at flere klubber allerede er gang med vårdugnaden. Noen klubber har tatt ned bobler, funnet frem spader og snøfresere – i håp om å starte utesesongen noen uker tidlig.

I Viken er det (ref. forskriften), lov med organisert idrett utendørs for barn og unge under 20 år, med antalls- og avstandsbegrensninger. I Oslo kan alle spille utendørs. I Oslo har også proffspillere og toppidrett dispensasjon til å trene innendørs.

NIF har tatt spørsmålet om toppidrett opp med nasjonale myndigheter og det jobbes for endringer i toppidretten. NIF er i dialog med departementet om hvordan idretten kan ivaretas best mulig i denne perioden.

På vegne av administrasjonen i NTF

Aslak J. Paulsen
Generalsekretær

 

TIDLIGERE – Oppdatert 10.03.2021 kl. 16:50

Til alle klubbledere i Østland Øst og Østland Vest,

Oslo og mange andre steder i Norge opplever nå en oppblomstring av smitte. I Oslo har de nok en gang gått så langt at barne- og ungdomsidretten stenges ned. Dette er et meget alvorlig signal fra myndighetene og er en av de aller strengeste tiltakene de kan igangsette.

Flere tilliggende kommuner kan komme etter og innføre tilsvarende tiltak.

Toppidrettsutøverne er nå de eneste i Oslo kommune som nå har dispensasjon til å utøve sin idrett innendørs. Det er derfor viktig at de forstår alvoret og er med i dugnaden for å slå ned smitten.

NTF ber derfor alle topputøvere om å kun trene i egen klubb og være påpasselig med å etterleve toppidrettsprotokollen for forsvarlig smittevern. Protokollen skal etterleves av alle involverte parter.

Oslo idrettskrets oppfordrer alle særforbund om å definere begrepet “profesjonelle utøvere” restriktivt. NTF vil følge smittesituasjonen nøye, og vil stramme inn toppidrettsdefinisjonen til kun å gjelde for hel/delprofesjonelle utøvere, dersom smittesituasjonen eskalerer ytterligere.

På vegne av Norges Tennisforbund

Aslak J. Paulsen
Generalsekretær

TIDLIGERE – Oppdatert 04.03.2021 kl. 16:00

Onsdag møtte idrettspresident Berit Kjøll statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Q. Raja på Statsministerens kontor for å snakke om koronasituasjonen i norsk idrett.

Les mer om møtet her!

TIDLIGERE – Oppdatert 01.03.2021 kl 10:30

Se informasjon om gjennomføring av tennistrening under covid-19-utbruddet i Toppidrettsprotokollen og informasjon om Eliteserien 2021 på de to nederste dokumentene i fanen til høyre!

TIDLIGERE – Oppdatert 19.02.2021 kl 21:30

Regjeringen kom i dag med flere lettelser for barn og unge under 20 år. Fra og med 23.februar er det tillatt med arrangementer og turneringer for barn og unge. Spillerne må komme fra samme kommune og det kan maksimalt være 50 deltakere. NTF åpner derfor opp for at klubbene igjen kan organisere turneringer dersom disse forutsetningene innfris. Vi åpner også opp for at klubber som har juniorturneringer på den nasjonale terminlisten nå kan gjennomføre disse, men kun med spillere fra samme kommune. Husk også at lokale smitteverntiltak kan være strengere enn de nasjonale og det er alltid den strengeste regelen som gjelder. Er du usikker, ta kontakt med den lokale kommuneoverlegen/bydelsoverlegen. Turneringer for voksne er fortsatt ikke tillatt.
 

TIDLIGERE – Oppdatert 02.02.2021 kl 13:00
Her finner du oversikt over de kraftigere tiltakene som er innført i kommuner på Østlandet, kalt ring 1-kommuner og ring 2-kommuner, og ofte stilte spørsmål og svar. Merk at enkelte kommuner har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/kraftigere-tiltak-i-ostlandskommuner-sporsmal-og-svar/id2829752/