Invitasjon til Årsmøte for Bergens Tennisklubb

Invitasjon til Årsmøte for Bergens Tennisklubb

Invitasjon til Årsmøte for
Bergens Tennisklubb
Tirsdag 19. mars 2019 kl 18:00
 
I møtelokale på Insport Arena, Bønes

 

 

Til behandling ligger følgende saker:

  1. Godkjenning av møteinnkalling, valg av referent og signaturer.
  2. Styrets beretning.
  3. Regnskap med revisors beretning.
  4. Fastsettelse av medlemskontingent 2020
  5. Budsjettforslag.
  6. Innkomne forslag (frist torsdag 14. mars)
  7. Valg.

         

(Alle medlemmer over 15 år har stemmerett).

Det blir enkel servering.

Styret BTK februar 2019

5155 Bønes
Bergen Tennisklubb Fjellsdalen 9
Ta kontakt med oss i dag!
Ring oss på 992 98 899