Dag för årsmöte!

 

BTK_Logo

 

 

Siste dag for innkomne forslag settes til tirsdag 13. mars kl.12.00

Årsmøte

Bergens Tennisklubb

20. mars 2018 kl 18:00

I møtelokale på Bergen Racketsenter, Bønes

Til behandling ligger følgende saker:

1. Godkjenning av møteinnkalling, valg av referent og signaturer.

2. Styrets beretning.

3. Regnskap med revisors beretning.

4. Fastsettelse av medlemskontingent.

5. Budsjettforslag.

7. Valg.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett.

Det blir enkel servering.

Styret BTK februar 2018